koffie-en-thee

Koffie & Thee met de Dominee

Dordtse kerken sluiten aan bij de bewustwordingscampagne van de gemeente Dordrecht #jebentnietalleen. Een concreet voorbeeld daarvan is het initiatief ‘Koffie & Thee met de dominee’.

Op vrijdag in even weken staan van 10.00-11.30 uur de koffie en thee met #jebentnietalleen koekjes klaar om gewoon te pakken terwijl één van de Dordtse dominees een plekje aan tafel neemt. Soms bereiden ze een onderwerp voor, maar altijd zijn ze daar voor vragen of een gesprekje. Loop gewoon eens binnen en schuif eens aan.

Welkom op 22/03, 05/04, 19/04, 03/05, 17/05, 31/05

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email